Kvantna medicina i biorezonanca

Ukoliko su talasi pravilni, harmonijski, ćelija je zdrava. Kada je sve u funkciji, talasi koje emituje ćelija bi mogli da se porede sa ravnomernim morskim talasima dok i najmanji poremećaj narušava tu harmoniju, pa se javljaju nepravilni ili disharmonijski talasi. Kada biorezonantni aparat registruje naš talas, poredi ga sa talasima koji su upisani u bazu podataka (ima ih nekoliko desetina hiljada). Za jedan organ ili njegov deo imamo upisano nekoliko stotina raznih talasa - kada je taj deo organa potpuno zdrav. Imamo isto toliko talasa koji odstupaju od normalnih, i to u nijansama od početnih promena pa sve do patoloških procesa, odnosno do oštećenja tkiva. Talas našeg organa se poredi sa tom bazom podataka. Tamo gde dođe do podudaranja dobija se rezultat.
Time dobijamo kompleksnu sliku zdravstvenog stanja svakog organa ili dela tela, cirkulacije, kičme, eventulano prisustvo patogenih mikroba. Pregledom možemo da utvrdimo i predispoziciju za nasledne bolesti, mogu da se otkriju najranije promene na našim organima, krvotoku i ćelijama - mnogo pre nego što dođe do nekih ozbiljnih oboljenja. Uz pomoć biorezonance, pacijent može na vreme da se upozori na mogućnost nastanka bolesti i da mu se pruži šansa da određenim postupcima: promena u ishrani, načinu života, redovnim kontrolama ili naknadnim medicinskim dijagnostičkim procedurama, preventivo delujemo i tako sprečimo nastanak bolesti ili ublažimo njeno dejstvo na organizam.
Na primer, mnogo ranije pre pojave bilo kakvih simpotma može se otkriti nepravilan rad žlezde. Osim toga, biroezonanca otkriva i promene u našim hromozomima i kakva su nam crvena i bela krvna zrnca. Jednom rečju, daje detaljnu dijagnostičku sliku jednog organizma.
Ovom metodom, bez analize krvi, može da se ustanovi prisustvo virusa, bakterija, gljivica (poput hlamidije, kandide...), pa i parazita. Prisustvo parazita u našem organizmu može da bude veoma opasno. Recimo, postoji mogućnost da se larve parazita zaglave u vratu žučne kese ili u naborima creva, što ne može da se ztvrdi analizom stolice. Posledica toga je izazivanje iritacije creva, koja može biti veoma neprijatna.

Biorezonantni pregled omogućava i alergijska testiranja. Testira se kako razne supstance deluju na naš organizam, a to postižemo tako što merimo podudaranje talasa zadate supstance sa našim elektromagnetim talasima. Ovaj pregled može da bude veoma važan na kod intolerancije na određenu vrste hrane.
Biorezonantna terapija (BRT) je savremen metod lečenja, kojom može mnogo da se uradi sa zdravlje svakog pojedinca. Sve dok postoji samo promena funkcije organa, a još nije došlo do oštećenja tkiva, ova terapija je praktično kao preventivna najefikasnija. Uz njenu pomoć se ubrzava proces rehabilitacije posle preležanih raznih bolesti, kao npr. dugotrajne virusne infekcije. Patogeni mikroorganizmi se ubijaju ako pijemo, recimo, antibiotike, a ovom terapijom se ubrzava njihova apsorpcija. Samim tim je efikasnija i alopatska terapija klasične medicine. BRT se koristi i u lečenju bolesti zavisnosti. Ne misli se samo na alkoholizam i narkomaniju, za šta se ova metoda dosta koristi u Rusiji, nego i na odvikavanje od pušenja, u lečenju gojaznosti.
Stres je u današnje vreme jedan od faktora koji uzrokuje mnoge bolesti i brzo dovodi do disfunkcije celog organizma. Ako se to blagovremeno ne prepozna, dolazi do trajnih poremećaja. Biorezonantna kolor terapija je veoma efikasna u rešavanju ovih problema savremenog čoveka.

Ovakvom korekcijom vraćamo fiziološku funkciju organizmu. Na ovaj način mogu da se stimulišu akupunkturne tačke, da se reguliše protok energije u meridijanima, što dovodi do korekcije funkcije organa. Vrlo je efikasno i bezbolno, jer se ne koriste iglice
Pacijenti često postavljaju pitanje: "Koliko puta treba da dođem?". To se individualno određuje, na osnovu stalnog praćenja zdravstvenog stanja, i zavisi od težine disfunkcije. Uobičajeno je od šest do dvanaest tretmana, koji povremeno mogu da se ponove. Ako je u pitanju hronično oboljenje, onda se serija ponavlja dva, tri puta godišnje. Nije štetno ni češće, ali treba dati vremena organizmu da se polako adaptira i odreaguje. Kao i kod svake terapiji u medicini, tačno su određene indikacije i kontraindikacije. Prati se tok izlečenja. Stalno se kontroliše stanje organa i celog organizma : biorezonantnim i drugim dijagnostičkim metodama (laboratorija, ultrazvuk, EKG). Gde je odstupanje samo funkcije, terapija je efikasnija. Kod nekih degenerativnih oboljenja, može se usporiti proces. Veoma je veliki dijapazon oboljenja i disfunkcija kada uspešno primenjujemo BRT. Veliki oprez je neophodan kod onkoloških oboljenja (bez obzira na senzacionalističke natpise). Naravno, svi želimo da takvim pacijentima pomognemo, ali oni moraju da budu pod stalnom kontrolom i terapijom onkologa.
BRT otklanja, kada je moguće, prvenstveno uzrok bolesti. Naravno, osnovno je da se najpre uradi dobra dijagnostika. Ona nam omogućava da blagovremeno primenimo terapiju. Kako u dijagnostici, tako i u terapiji, najefikasnije rešavanje zdravstvenih problema se dobija kombinovanjem više metoda. Najčešće kombinacije biorezonantne terapije su homeopatijom , korekcijom ishrane, fizičkom aktivnošću i prirodnim preparatima. Kada je potrebno, kod hroničnih bolesnika ne prekidamo alopatsku terapiju. Naprotiv, bolja je iskoristljivost tih lekova uz biorezonantnu terapiju, i efikasniji su, jer BRT dovodi organizam u prirodni balans.

BRT nema štetnih posledica. Ne menja talase koji su u ravnoteži, nema štetnih zračenja i može se primeniti kod male dece, dece školskog uzrasta, kao i kod starijih osoba. Mali je broj kontraindikacija koje, naravno, lekar uzima u obzir pre terapije.
Najbolje je kada je sve u harmoniji. Treba da osluškujemo sebe i svoje elektromagnetne talase, da živimo u harmoniji sa samim sobom i okolinom.


Dr Tatjana Lalić
Kvantna medicina, homeopatija i akupunktura
tatjanalali@yahoo.com


© 2015 CAELESTIA I All rights reserved