Slabljenje imuniteta

Tradicionalna medicina dugo koristi brojne herbalne preparate za jačanje imuniteta, a i lekari konvencionalne medicine često preporučuju upotrebu različitih proizvoda za poboljšanje opšte otpornosti organizma. Rezultati mnogobrojnih kliničkih studija koje ispituju dejstvo preparata za jačanje imunskog odgovora su kontradiktorni zbog toga što je njihovu efikasnost teško proceniti jer nema dovoljno dobrih parametara. O imunskom sistemu još uvek se ne zna sve, a imunologija je nauka u ekspanziji tek u poslednjih tridesetak godina.

Zašto dolazi do pada imuniteta?
Slabljenje imuniteta najčešće se povezuje sa opštim slabljenjem organizma zbog neredovne i nepravilne ishrane i fizičke neaktivnosti, a naročito izloženosti velikom stresu. Sa starenjem organizma imunski sistem slabi, pa je starijim pacijentima najčešće neophodna pomoć dodatnih preparata za jačanje imuniteta.

Budući da ti pacijenti najčešće uzimaju terapiju za hronične bolesti, neophodno je obratiti pažnju na potencijalne interakcije. Sem toga, u različitim patološkim stanjima koja utiču na imunski sistem, kao i tokom terapije imunosupresivnim lekovima, dolazi do smanjenja imunskog odgovora.

Da li stres zaista negativno utiče na imunitet?
Rađena su brojna istraživanja uticaja akutnih i hroničnih stresora na imunski sistem, a neka od njih pokazuju da stres suprimira naročito T imunski odgovor. U stresu se povećava lučenje kateholamina - adrenalina i noradrenalina, kao i kortizola. Neka istraživanja pokazuju da kateholamini negativno deluju na NK (natural killer) ćelije urođenog, nespecifičnog imunskog odgovora, dok kortizol prvenstveno inhibira proliferaciju T ćelija, inhibirajući tako stečeni, specifični T i B imunski odgovor.

Koliko pravilna ishrana utiče na imunitet?

Preterano unošenje prostih šećera i alkohola (više od jedne doze dnevno) smanjuje aktivnost limfocita u borbi protiv mikroorganizama. Dovoljan unos kvalitetnih proteina veoma je važan za pravilno funkcionisanje imunskog sistema. Postoje podaci da ishrana siromašna proteinima slabi T ćelijski odgovor, kao i broj i funkciju makrofaga. Nedostaci brojnih vitamina i mikronutrijenasa, u prvom redu cinka, selena, gvožđa, bakra, folne kiseline i vitamina A, C i E i vitamina B grupe (naročito B6) znatno slabe imunski odgovor.

Da li vitamin C u kombinaciji sa cinkom ima jače dejstvo od običnog vitamina C?
Vitamin C povoljno utiče na produkciju limfocita. Iako postoje kontradiktorni podaci o tome da li skraćuje trajanje prehlade, nesumnjivo je da ublažava njene simptome. Uzimanje većih količina vitamina C, 1000 mg i više, u dužem periodu može dovesti do taloženja oksalata u bubrezima, pa takvu upotrebu treba ograničiti samo na sezonu prehlada.

Cink veoma povoljno utiče na imunski sistem, funkciju makrofaga i neutrofila, aktivnost NK ćelija i sistema komplementa. Neophodan je u sazrevanju i aktivaciji T limfocita, a smanjuje i trajanje i ozbiljnost simptoma prehlade i gripa. Cink i vitamin C u kombinaciji komplementiraju i pokazuju sinergistički efekat.

Smeju li deca da uzimaju preparate za jačanje imuniteta?
Slabljenje imuniteta najčešće se povezuje sa opštim slabljenjem organizma zbog neredovne i nepravilne ishrane i fizičke neaktivnosti, a naročito izloženosti velikom stresu. Sa starenjem organizma imunski sistem slabi, pa je starijim pacijentima najčešće neophodna pomoć dodatnih preparata za jačanje imuniteta. Budući da ti pacijenti najčešće uzimaju terapiju za hronične bolesti, neophodno je obratiti pažnju na potencijalne interakcije. Sem toga, u različitim patološkim stanjima koja utiču na imunski sistem, kao i tokom terapije imunosupresivnim lekovima, dolazi do smanjenja imunskog odgovora.

Postoje li stanja kad se preparati za jačanje imuniteta ne smeju uzimati?
Propolis i pčelinji proizvodi smatraju se za potencijalne alergene, pa njihovu upotrebu treba izbegavati kod male dece. Upotreba ehinacee i drugih herbalnih preparata koji poboljšavaju imunski sistem kontraindikovana je kod autoimunskih bolesti, imunodeficijencija, pacijenata koji su na imunosupresivnoj terapiji i pacijenata koji imaju oboljenja bele krvne loze. Upotreba tih preparata ne preporučuje se ni tokom trudnoće i laktacije zbog nedostatka podataka. Upotreba ženšena je kontraindikovana kod osoba sa visokim krvnim pritiskom.

Da li preparati za jačanje imuniteta mogu uticati na dejstvo lekova?
Smatra se da dugotrajno uzimanje preparata na bazi ehinacee stvara mogućnost za generisanje interakcija sa lekovima koji se metabolišu preko citohrom P450 enzimskog sistema (naročito CYP1A2 i CYP3A4).

Preparati sa ekstraktom belog luka mogu pojačati dejstvo antiagregacionih lekova, pa je potreban oprez pri istovremenoj primeni, zbog mogućih krvarenja. Ženšen smanjuje efekte varfarina i furosemida, a može povećati serumsku koncentraciju digoksina.a bele krvne loze. Upotreba tih preparata ne preporučuje se ni tokom trudnoće i laktacije zbog nedostatka podataka. Upotreba ženšena je kontraindikovana kod osoba sa visokim krvnim pritiskom.

Koji herbalni preparati imaju potvrđenu aktivnost u stimulaciji imunskog sistema?
Smatra se da dugotrajno uzimanje preparata na bazi ehinacee stvara mogućnost za generisanje interakcija sa lekovima koji se metabolišu preko citohrom P450 enzimskog sistema (naročito CYP1A2 i CYP3A4). Preparati sa ekstraktom belog luka mogu pojačati dejstvo antiagregacionih lekova, pa je potreban oprez pri istovremenoj primeni, zbog mogućih krvarenja. Ženšen smanjuje efekte varfarina i furosemida, a može povećati serumsku koncentraciju digoksina.a bele krvne loze. Upotreba tih preparata ne preporučuje se ni tokom trudnoće i laktacije zbog nedostatka podataka. Upotreba ženšena je kontraindikovana kod osoba sa visokim krvnim pritiskom.

Da li su probiotici efikasni u podizanju imuniteta?
Uloga probiotskih bakterija (rodova Lactobacillus, Bifidobacterium i Streptococcus) u imunostimulaciji sve se više istražuje. Probiotici povećavaju apsorpciju minerala u intestinumu i stimulišu sintezu i sekreciju IgA, antitela koja štite mukozne sluznice od invazije štetnih bakterija. Oni, takođe, dovode i do izbalansiranog odgovora T ćelija pomoćnica koje su neophodne za aktivaciju B imunskog odgovora. Probiotici utiču na uravnoteženo izlučivanje proinflamatornih i antiinflamatornih citokina. Jedna nemačka studija pokazala je da uzimanje probiotika u kombinaciji sa multivitaminskim preparatima smanjuje rizik od respiratorne infekcije kod odraslih za 13 odsto i da znatno skraćuje trajanje i jačinu simptoma kod onih koji se razbole. Slična studija u Kini pokazala je efikasnost probiotika u prevenciji respiratornih infekcija kod dece.

Koje je dejstvo glukana na imunitet?
Beta-1,3-glukani su biljni polisaharidi, homopolimeri glukoze, koji se nalaze u pivskom kvascu (Saccharomyces cerevisiae), mekinjama, gljivama šitake i maitake. Njihovo imunostimulatorno dejstvo usmereno je na pojačanu antimikrobnu aktivnost neutrofila i makrofaga. Jedan od predloženih mehanizama tog dejstva jeste da utiču na porast lizozomske aktivnosti u tim ćelijama i tako pospešuju fagocitozu. Sem toga, beta-glukani deluju antiinflamatorno i ubrzavaju obnavljanje tkiva. Za postizanje najboljih rezultata trebalo bi ih uzimati na prazan stomak.

Kako to da se ajkulino ulje koristi kao imunostimulans?
Ajkulino ulje, izolovano iz jetre ajkula hladnih mora, ima bogat sadržaj alkilglicerola, supstanci koje se nalaze i u kostnoj srži i majčinom mleku na primer. Druge važne aktivne komponente ajkulinog ulja su skvalen i skvalamin. U severnoj Evropi, ajkulino ulje tradicionalno se koristi kao narodni lek za zarastanje rana, kao opšti lek za gastrointestinalne probleme i probleme u respiratornom traktu, ali i kao dodatak konvencionalnoj terapiji raka. Koristi se i za povećanje aktivnosti imunskog sistema protiv virusnih i bakterijskih infekcija, jer alkilgliceroli stimulišu aktivnost makrofaga. U zavisnosti od preparata, ajkulino ulje može biti i bogat izvor omega-3 masnih kiselina i vitamina A.

Koliko su efikasni propolis i uopšte pčelinji proizvodi?

Imunomodulatorska svojstva propolisa dobro su dokumentovana. Zbog efikasnosti propolisa kod respiratornih virusnih infekcija, ispitivan je njegov uticaj na različite viruse i istraživanja su pokazala da ima dvostruko dejstvo: direktno antivirusno delovanje i indirektno pospešivanje imunskog odgovora.

Neka istraživanja pokazuju da propolis inhibira replikaciju DNK virusa (herpes, virus influence, reovirus) u ćeliji. Smatra se i da pozitivno utiče na povećanje T i B imunskog odgovora i aktivnosti makrofaga. In vitro, propolis inhibira rast bakterija. Ima lokalno antimikrobno i antimikotičko dejstvo. Smatra se da dejstvo propolisa uveliko zavisi od njegovog kvaliteta i čistoće, ali i farmaceutske formulacije preparata. Upotreba propolisa kontraindikovana je kod osoba alergičnih na pčelinji ubod ili pčelinje proizvode jer može dovesti do ozbiljnih alergijskih reakcija.


mr farm. Ana Šavija
Farmakon


© 2015 CAELESTIA I All rights reserved